Ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων & Βιομετρήσεις Μεταβολικής Ομοιοστασίας

 

Η εταιρεια

Η EATWALK HELLAS εξειδικεύεται στον χώρο των λειτουργικών τροφίμων από το 2009. Συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με στόχο την αρτιότερη επιστημονικά προσέγγιση του σκοπού της.

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ

Τα προϊόντα μας,αποτέλεσμα πολυετων ερευνών και κλινικών μελετών, συνδυάζουν τα οφέλη των βιολειτουργικών τροφίμων με την αγνότητα των Ελληνικών πρώτων υλών.

Βιομετρήσεις

Μεταβολομική ανάλυση & μέτρηση της Οξειδοαναγωγικής κατάστασης του οργανισμού – Διάγνωση και παρέμβαση για την αποκατάσταση της υγείας