ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η EATWALK HELLAS εξειδικεύεται στον χώρο των λειτουργικών τροφίμων από το 2009.Συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Επιστήμονες,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με στόχο την αρτιότερη επιστημονικά προσέγγιση του σκοπού της.

 

ΣΚΟΠΟΣ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ :
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση βιολογικών και μη λειτουργικών προϊόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας, δηλαδή τρόφιμα ή τροφές ή συστατικά τροφίμων, τα οποία εμπεριέχουν ενισχυμένα μάκρο- ή μικροθρεπτικά συστατικά, ή συνδυαστικά και τα δύο.
  • Έρευνα στο χώρο των βιο-επιστημών με έμφαση στην διατροφική Βιοχημεία, στην μεταβολική Φυσική, στην ανθρώπινη Φυσιολογία, στην Ιατρική Βιοχημεία, στην Φαρμακολογία και στην Βοτανολογία.
  • Παραγωγική εκμετάλλευση λειτουργικών και βιο-λειτουργικών Ελληνικών πρώτων υλών μέσα από ειδική επεξεργασία και εμπλουτισμό.
  • Καθετοποιημένη παραγωγή λειτουργικών ή βιο-λειτουργικών τροφίμων με προτεραιότητα πρωτογενείς πρώτες ύλες από την Ελληνική Επικράτεια, σε συγκερασμό με συγγενείς από την Αλλοδαπή, ώστε να προκύπτουν πρωτοποριακά και καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα.
  • Έρευνα αγοράς στον χώρο των παραπάνω υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την τελική εκμετάλλευση
  • Εξειδικευμένες βιομετρήσεις μεταβολικής ομοιοστασίας