Μπάρα Αποκατάστασης με γεύση λεμόνι

Επίδραση ειδικού κέικ υδατανθράκων-πρωτεϊνών σε δείκτες οξειδωτικού στρες μετά από εξαντλητική ποδηλασία σε ανθρώπους

  • Η άσκηση συνδέεται με το οξειδωτικό στρες, το οποίο σχετίζεται με τη μυϊκή κόπωση και τη μειωμένη απόδοση στην άσκηση
  • Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις συνέπειες της χορήγησης ενός ειδικού κέικ (αποτελούμενου από υδατάνθρακες και πρωτεΐνη ορού γάλακτος σε αναλογία 3.5:1) σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό κέικ αναφοράς (αποτελούμενο μόνο από υδατάνθρακες) στους βιοδείκτες οξειδωτικού στρες σε 9 άνδρες κατόπιν εξαντλητικής ποδηλασίας.
  • Οι εθελοντές αρχικά πραγματοποίησαν 2 ώρες ποδηλασίας σε εργομετρικό ποδήλατο, με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, και έπειτα 4 ώρες ανάκαμψης έκαναν άλλη μία ώρα ποδηλασίας με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, που σταδιακά αυξήθηκε στο 95% (προσωπική χρονομέτρηση).
  • Οι εθελοντές κατανάλωσαν το ειδικό κέικ ή το κέικ αναφοράς 4 φορές μετά τον πρώτο γύρο (μετά την προπόνηση και ανά μία ώρα για τις επόμενες 3 ώρες).
  • Ελήφθησαν δείγματα αίματος σε 8 διαφορετικά χρονικά σημεία: προετοιμασία, 30 λεπτά, 1,5 ώρα, 4 ώρες μετά την άσκηση (πρώτος γύρος) και μετά την άσκηση (δεύτερος γύρος), 1 ώρα, 24 ώρες και 48 ώρες μετά τη δεύτερη φάση.
  • Προσδιορίσαμε φασματοφωτομετρικά τα αντιδραστικά είδη θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS), τα πρωτεϊνικά καρβονύλια, την ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC), την καταλάση και τη γλουταθειόνη (GSH).
  • Ο μέσος χρόνος μέχρι την εξάντληση δεν επηρεάστηκε από την κατανάλωση του κέικ. Ωστόσο, η κατανάλωση του ειδικού κέικ μείωσε σημαντικά τα TBARS, αλλά δεν είχε καμία επίδραση επί των άλλων βιοδεικτών.

 

 

recoverybar4