ΜΠΑΡΑ ΦΕΤΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΦΕΤΑΣ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΑ

  • Αξιολόγηση γλυκαιμικού δείκτη: GI 5,18 (πολύ χαμηλό) (Nutrients 2014, 6(6), 2240-2250; doi:10.3390/nu6062240)
  • Το προϊόν περιέχει ειδική σύσταση υδατανθράκων και πρωτεϊνών ορού γάλακτος από αιγιοπρόβειο γάλα (1/1) παρασκευασμένο με τη χρήση υποπροϊόντων βιομηχανίας τυριού σαν αρχικό υλικό, το οποίο μειώνει το οξειδωτικό στρες και προάγει την ενδοθηλιακή λειτουργία(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24705018)

Γλυκαιμική αντίδραση σε μπάρα Υδατανθράκων-Πρωτεϊνών με Αιγοπρόβειο Ορό Γάλακτος

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) και το γλυκαιμικό φορτίο (GL) ενός βιολειτουργικού τροφίμου, το οποίο περιέχει αιγοπρόβεια πρωτεΐνη ορού γάλακτος και υδατάνθρακες σε αναλογία 1:1. Εννέα υγιείς εθελοντές, (ηλικία, 23,3 ± 3,9 χρόνια, δείκτης μάζας σώματος, 24.2 ± 4.1 kg · m2 , σωματικού λίπους %, 18,6 ± 10,0) κατανάλωσαν τυχαία είτε ένα τρόφιμο αναφοράς ή το βιολειτουργικό τρόφιμο, με την ίδια περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες σε δύο επισκέψεις. Σε κάθε επίσκεψη, συλλέχθηκαν επτά δείγματα αίματος, το πρώτο δείγμα λήφθηκε μετά από ολονύκτια νηστεία και τα υπόλοιπα έξι σε 15, 30, 45, 60, 90 και 120 λεπτά μετά την έναρξη της κατανάλωσης των τροφίμων. Η συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος μετρήθηκε και προσδιορίστηκε ο GI με υπολογισμό της στοιχειώδους περιοχής κάτω από την καμπύλη. Το GL υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση: GI/100 γρ διαθέσιμων υδατανθράκων ανά μερίδα δοκιμαστικού τροφίμου. Ο GI του βιολειτουργικού τροφίμου βρέθηκε να είναι 5,18 ± 3,27, ενώ το GL ήταν 1,09 ± 0,68. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το δοκιμαστικό προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊόν με χαμηλό GI (<55) και χαμηλό GL (<10). Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για την υγεία από τρόφιμα με χαμηλή γλυκαιμική ανταπόκριση και την κατανάλωση πρωτεΐνης ορού γάλακτος, το εξεταζόμενο τρόφιμο θα μπορούσε ενδεχομένως να προάγει την υγεία πέρα από τη βασική διατροφή.