Επίδραση ειδικής μπάρας υδατανθράκων-πρωτεϊνών και συμπληρώματος χυμού ντομάτας σε δείκτες οξειδωτικού στρες και αγγειακής ενδοθηλιακής λειτουργίας σε δρομείς υπερμαραθώνιου

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η άσκηση προκαλεί υπερβολική παραγωγή δραστικών ειδών οξυγόνου που οδηγούν σε οξειδωτικό στρες, το οποία εμπλέκεται στην οξειδωτική βλάβη των μακρομορίων, στη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, στη μυϊκή βλάβη και κόπωση. Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση της χορήγησης μιας ειδικής μπάρας που περιέχει πρωτεΐνη ορού γάλακτος και υδατάνθρακες σε μια συγκεκριμένη αναλογία (1:1) σε υπερμαραθωνοδρόμους για μια περιόδου δύο μηνών (Ν = 16), που παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας σαν βασικό υλικό τα υποπροϊόντα της παρασκευής τυριού, καθώς και η χορήγηση ενός εμπορικά διαθέσιμο χυμό ντομάτας (Ν = 15). Οι δραστικές ουσίες που αντιδρούν με θειοβαρβιτουρικό οξύ και τα πρωτεϊνών καρβονύλια μειώθηκαν σημαντικά στις 2 ομάδες που χορηγήθηκαν τα 2 προϊόντα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της ανηγμένης γλουταθειόνης στην ομάδα που έλαβε την μπάρα πρωτεΐνης. Η συνολική αντιοξειδωτική δράση παρέμεινε αμετάβλητη και στις δύο ομάδες. Η Flow-mediated dilatation, που χρησιμοποιήθηκε ως εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, αυξήθηκε και στις δυο ομάδες, με μια σημαντική αύξηση να παρατηρείται μόνο στην ομάδα χορήγησης τοματοχυμού. Εν κατακλείδι, η χορήγηση των δυο προϊόντων στους υπερμαραθωνοδρόμους για μια περίοδο δύο μηνών βελτίωσε σημαντικά την οξειδωτική κατάσταση των δρομέων, ενώ ο χυμός ντομάτας βελτίωσε επίσης την αγγειακή ενδοθηλιακή λειτουργία σε αυτούς.