Αντι-φλεγμονώδης επίδραση ενός ειδικού κέικ υδατανθράκων-πρωτεϊνών ορού γάλακτος κατόπιν εξαντλητικής ποδηλασίας σε ανθρώπους

  • Η έντονη άσκηση διεγείρει την αύξηση των προ- και αντι-φλεγμονώδων κυτοκινών.
  • Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της χορήγησης ενός ειδικού κέικ (με αναλογία υδατάνθρακα : πρωτεΐνης 3.5:1) σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό κέικ αναφοράς, σε δείκτες φλεγμονής, μετά από εξαντλητική ποδηλασία σε ανθρώπους
  • Εννέα εθελοντές κατανάλωσαν είτε το ειδικό κέικ είτε το κέικ αναφοράς και στη συνέχεια έκαναν ποδηλασία για 2 ώρες, με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, σε εργονομικό ποδήλατο. Έπειτα από 4 ώρες ανάκαμψης, πραγματοποίησαν άλλη μια ώρα ποδηλασίας, με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, που αυξήθηκε έως και το 95% της VO2max. Ελήφθησαν δείγματα αίματος σε διάφορα χρονικά σημεία: προετοιμασία, 30 λεπτά, 4 ώρες και 48 ώρες μετά την προπόνηση. Το κέικ καταναλώθηκε αμέσως μετά την προπόνηση, αλλά και κάθε ώρα για τις επόμενες 3 ώρες.
  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση κέικ επηρέασε τα προ-φλεγμονώδη επίπεδα IL-6 και C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), ενώ παρατηρήθηκε μείωση μετά από 4 ώρες (50% και 46% αντίστοιχα).
  • Τέλος, τα επίπεδα της αντιφλεγμονώδους IL-10 ήταν 118% υψηλότερα 4 ώρες μετά την προπόνηση, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

recoverybar7